Religious Freedom Celebration 2017

iowa religious freedom day program 2017_edited
IMG_2210
IMG_2215
IMG_2220
IMG_2236
IMG_2229
IMG_2223
IMG_2240
IMG_2232
IMG_2245
IMG_2297
IMG_2241
IMG_2258
IMG_2297 (1)
IMG_2266
IMG_2257
IMG_2234
IMG_2283
IMG_2287
IMG_2255
IMG_2280
IMG_2209

Video Excerpt

Bishop Richard E. Pates

Video Excerpt

Dr. Timothy Knepper

Video Excerpt

Drake University Students

Video Excerpt

Drake University Students

Video Excerpt

Drake University Students

Video Excerpt

Jason Giles